Technologia budowy skateparków zespolonych prefabrykowano-monolitycznych

Przygotowanie i montaż elementów prefabrykowanych

Technologia budowy skateparków zespolonych polega na łączeniu prefabrykowanych ścian i murków oporowych oraz prostych elementów skateparku, jak grindeboxy i manualpady, z najazdami, wykonywanymi na placu budowy.
Podczas realizacji obiektu można wyodrębnić kolejne etapy produkcji/budowy:
Etap 1
Projekt i produkcja prefabrykowanych elementów.
Prefabrykaty projektujemy i wykonujemy są w naszym zakładzie produkcyjnym w Zgierzu w stalowych formach dedykowanych do każdego skateparku.
Etap 2
Montaż prefabrykowanych elementów na placu budowy.

technologi agudowy skateparków umieszczenie elementów monolitycznych

Ta technologia budowy skateparków wymaga aby prefabrykaty montowane były za pomocą dźwigu na przygotowanym wcześniej podłożu. Podbudowanym zgodnie z projektem wraz warstwą stabilizacji do posadowienia elementów grubości 2-10 cm. Po zmontowaniu prefabrykaty należy połączyć ze sobą aby zapewnić właściwą pracę konstrukcji. W zależności od usytuowania łączymy elementy na dwa sposoby: na styk lub na mokro.

technologia budowy skateparków schemat połączenia prefabrykatów
technologia budowy skateparków schemat łączenia elementów monolitycznych

Wypełnienie i zbrojenie elementów prefabrykowanych

Etap 3
Formowanie poziomów i najazdów.

Technologia-budowy-skateparkow formowanie najazdow

Zmontowane i połączone ze sobą prefabrykaty zasypujemy następnie piaskiem lub pospółką formując poziomy i wszystkie przejścia między nimi oraz najazdy. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że prefabrykowane ściany oporowe mają wystawione pręty zbrojeniowe, tzw. przewiązkę spod profili zabezpieczających krawędzie, do monolitycznego ich zakotwienia w podeście.

Etap 4
Zbrojenie najazdów.

Technologia-budowy-skateparkow zbrojenie najazdow

Po uformowaniu nasypów wykonujemy podbudowę z chudego betonu (C8/10), która poprzedza układanie zbrojenia. Najazdy zbroimy są dwuwarstwowo, czyli górą i dołem, siatkami z prętów Ø8mm o oczkach 15x15cm. Z najazdów wystawiamy są dyble lub przewiązkę aby zapewnić monolityczność konstrukcji i właściwą pracę z posadzką oraz zabezpieczać przed klawiszowaniem płytę z elementem.

Schematyczny sposób zbrojenia przedstawiono poniżej.

Technologia-budowy-skateparkow schemat zbrojenia
skatepark betonowy schemat zbrojenia
schemat połączenia podestu ze ścianą oporową

Betonowanie i zacieranie elementów prefabrykowanych

Etap 5
Wykonywanie najazdów i podestów.

Technologia-budowy-skateparkow zacieranie betonu

Zazbrojony element betonujemy przy pomocy pompy do betonu. Ważnym jest, aby konsystencja mieszanki nie była zbyt luźna, gdyż beton zwyczajnie spłynie i nie da się go właściwie uformować. Nasze obiekty wykonujemy z betonu C35/45 przygotowanego na drobnym kruszywie, tj. do 8mm średnicy kruszywa.
Po rozłożeniu mieszanki i uformowaniu kształtu, gdy beton zacznie wiązać, przestępujemy do jego zacierania ręcznymi zacieraczkami mechanicznymi. W trakcie tego procesu powierzchnie są jednocześnie impregnowane i wzmacniane. Podesty zacierane są tak, jak posadzki przemysłowe.

Wykończenie elementów prefabrykowanych i wykonanie posadzek

Etap 6
Dylatacje i pielęgnacja.

Technologia-budowy-skateparkow dyletacja

Wykonane elementy należy pielęgnować poprzez zraszanie wodą (szczególnie w okresie letnim i przy dużym nasłonecznieniu). Następnie, w ciągu 24-48 godzin od zakończenia obróbki powierzchni, należy wykonać dylatacje aby rozprężyć powierzchnię i nie dopuścić do jej niekontrolowanego spękania. Ten etap jest kapryśny, gdyż zdarza się, iż już w trakcie zacierania i przypalania powierzchnia zaczyna się rysować i pękać. Najczęściej jednak proces ten udaje się zatrzymać, a nawet cofnąć – rysy schodzą się w trakcie dalszego zacierania.

Etap 7
Posadzki.
Po wykonaniu przeszkód wykonywane są posadzki. Mówimy, że przeszkody są „wtopione w posadzkę”, gdyż posadzka dolega równo do krawędzi dolnej najazdów i umożliwia płynne najechanie na przeszkodę. Reżim technologiczny jest wysoki przy wykonywaniu posadzek podobnie jak przy przezkodach. Dotyczy to zarówno betonowania, formowania jak i wykonania dylatacji.

Etap 8
Wykończenia i efekt końcowy.

Technologia-budowy-skateparkow efekt końcowy

Po zakończeniu wszystkich prac betonowych przystępujemy do robót wykończeniowych polegających na czyszczeniu profili i copingów oraz montażu poręczy i wypełnianiu szczelin dylatacyjnych. Więcej przykładów skateparków wykonanych w technologii zespolonej możesz zobaczyć na stronie z innymi naszymi realizacjami.