Porównanie różnych technologii budowy skateparków

Na bazie naszych blisko 30-letnich doświadczeń w realizacji skateparków, możemy przedstawić porównanie różnych technologii budowy skateparków oraz zdefiniować podstawowe wady i zalety poszczególnych technologii wykonania i materiałów, stosowanych w budowie obiektów skateingowych.
Współcześnie obiekty skateingowe oraz skateparki realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Normie PN-EN 14794:2019-07, która określa między innymi wytyczne w zakresie stosowanych materiałów jak również geometrię i gabaryty poszczególnych urządzeń, a przede wszystkim wymagania w zakresie bezpieczeństwa.
W okresie bisko 30 lat istnienia skateboardingu w Polsce obiekty skateingowe wykonywane były z różnych materiałów i w różnych technologiach. Porównanie technologii budowy skateparków można zacząć od listy różnych technologii:

 1. Skateparki sklejkowo-drewniane
 2. Skateparki sklejkowo-drewniane, z kompozytową warstwą jezdną
 3. Skateparki stalowe
 4. Skateparki stalowo-sklejkowe
 5. Skateparki żelbetowe prefabrykowane montowane na uprzednio wykonanej płycie/posadzce
 6. Skateparki żelbetowe monolityczne z elementami wtopionymi w posadzkę
 7. Skateparki żelbetowe zespolone (prefabrykowano-monolityczne) z elementami wtopionymi w posadzkę

Każda z wyżej wymienionych technologii ma swoje zalety i wady, porównania różnych technologii budowy skateparków dokonujemy poniżej. Przejdźmy do szczegółowego porównanie technologii budowy skateparków.

Porównanie technologii budowy skateparków.

1. Skateparki sklejkowo-drewniane

Wady:

 • Niska trwałość
 • Brak odporności na czynniki atmosferyczne
 • Konieczność stosowania blach najazdowych
 • Ograniczenia materiałowe
 • Duża nasiąkliwość
 • Skłonności do gnicia
 • Niska odporność na obciążenia udarowe i akty wandalizmu
 • Brak możliwości udzielenia rzetelnej gwarancji
 • Brak możliwości wypełnienia nakazów wynikających z Normy PN-EN 14974, dotyczących geometrii styku blacha – posadzka

Zalety:

 • Niski koszt
 • Szybki montaż
 • Łatwy transport

Podsumowanie i uwagi praktyczne

Obiekty tego typu najlepiej nadają się do zamkniętych i nadzorowanych obiektów, bez ekspozycji na czynniki atmosferyczne. Należy mieć świadomość, iż do realizacji tego typu obiektów stosuje się sklejki szalunkowe. O jej wytrzymałości i wodoodporności decydują zastosowane żywice mocznikowe stanowiące lepiszcza spajające poszczególne tzw. obłoki sklejki, które wykonywane są z gatunków drewna o niskiej gęstości (typu: brzoza, topola, olcha, etc.), zaś sam obłok nie jest niczym zabezpieczany. Suma tych czynników ma decydujący wpływ na wytrzymałość całego obiektu. Z uwagi na zamkniętą konstrukcję i związane z tym problemy z jej wentylowaniem, zastosowane drewno ma skłonność do gnicia, a w wyniku różnic temperaturowych i związanymi z nią różnicami w wilgotności powietrza również do pęcznienia.

2. Skateparki sklejkowo-drewniane, z kompozytową warstwą jezdną

Wady:

 • Niska trwałość
 • Brak odporności na czynniki atmosferyczne
 • Konieczność zastosowania blach najazdowych
 • Ograniczenia materiałowe
 • Nasiąkliwość
 • Skłonności do gnicia
 • Niska odporność na obciążenia udarowe i akty wandalizmu
 • Brak możliwości udzielenia rzetelnej gwarancji
 • Skłonność do pękania okładziny kompozytowej w niskich temperaturach oraz pod wpływem obciążeń udarowych
 • Przy podwyższonej wilgotności powietrza duża śliskość zagrażająca bezpieczeństwu użytkowników
 • Brak możliwości wypełnienia nakazów wynikających z Normy PN-EN 14974, dotyczących geometrii styku blacha – posadzka

Zalety:

 • Niski koszt, choć wyższy niż przy obiektach sklejkowo-drewnianych
 • Szybki montaż
 • Łatwy transport

Podsumowanie i uwagi praktyczne

Obiekty tego typu również najlepiej nadają się do zamkniętych i nadzorowanych obiektów, bez ekspozycji na czynniki atmosferyczne. Choć same płyty kompozytowe mają wysoką wodoodporność, to dzięki tej właściwości sklejki stanowiące konstrukcję pod tymi płytami, nie mają możliwości „oddychania” i procesy gnilne sklejek postępują znacząco szybciej, a samo zastosowanie płyt kompozytowych nie rozwiązuje właściwości sklejek opisanych w pkt. 1.Rozwiązanie takie jest próbą kompromisu między kosztem wykonania, a trwałością. Obiekty tego typu nie wytrzymują pięcioletniego okresu gwarancji.

3. Skateparki stalowe

Wady:

 • Problemy ze skutecznym zabezpieczeniem antykorozyjnym
 • Brak odporności na korozję
 • Powstawanie punktu rosy
 • Ponadprzeciętnie wysoki hałas
 • Nagrzewanie się latem płyt jezdnych skutkujące często brakiem możliwości użytkowania/popażeń
 • Konieczność prowadzenia częstych prac konserwacyjnych
 • Duża wiotkość konstrukcyjna
 • Brak możliwości wypełnienia nakazów wynikających z Normy PN-EN 14974, dotyczących geometrii styku blacha – posadzka

Zalety:

 • Ograniczona odporność na akty wandalizmu
 • Szybki montaż

Podsumowanie i uwagi praktyczne

Ze względu na swoje właściwości i wynikające z tego ograniczenia obecnie obiekty stalowe nie są stosowane. Stal sama w sobie ma potencjał do wykorzystania w budowie pod warunkiem zwiększenia sztywności elementów a co za tym idzie i ich masy, co wymagałoby stosowania blach o grubościach co najmniej 20 mm. Rozwiązanie to stwarza wiele problemów wykonawczych, dlatego nie jest obecnie stosowane.

4. Skateparki stalowo-sklejkowe

Wady:

 • Nieodporność na obciążenia udarowe i akty wandalizmu
 • Różnice w skurczu temperaturowym poszczególnych materiałów
 • Niska trwałość
 • Brak odporności na czynniki atmosferyczne
 • Konieczność zastosowania blach najazdowych
 • Ograniczenia materiałowe
 • Nasiąkliwość sklejek
 • Zrywanie się łbów stosowanych blachowkrętów do mocowania sklejek wynikające z różnych właściwości stosowanych materiałów
 • Brak możliwości wypełnienia nakazów wynikających z Normy PN-EN 14974, dotyczących geometrii styku blacha – posadzka
 • Problemy wykonawcze wynikające ze stosowania dwóch materiałów o zupełnie różnych właściwościach fizycznych

Zalety:

 • Ograniczona odporność na akty wandalizmu
 • Szybki montaż

Podsumowanie i uwagi praktyczne

Ze względu na swoje właściwości obecnie obiekty tego typu są bardzo rzadko stosowane. Rozwój tego typu wykonania wymusza posiadanie kadry i „warsztatu” zarówno ślusarskiego jak i stolarskiego. Z tego też względu czołowe firmy w kraju nie podejmują się realizacji obiektów tego rodzaju. Z drugiej strony, jest to najlepsze rozwiązanie dla obiektów wykorzystywanych na cele reklamowe, eventy, etc.

5. Skateparki żelbetowe prefabrykowane montowane na uprzednio wykonanej płycie/posadzce

Wady:

 • Konieczność zastosowanie blach najazdowych
 • Konieczność zastosowania blach maskujących łączenia najazdów sąsiednich modułów
 • Ograniczenia w możliwościach projektowo-wykonawczych
 • Brak możliwości wypełnienia nakazów wynikających z Normy PN-EN 14974, dotyczących geometrii styku blacha – posadzka
 • Wyższa cena realizacji w porównaniu do innych technologii

Zalety:

 • Zdecydowanie bardziej wytrzymałe niż wykonane w technologiach innych betonowa
 • Odporne na akty wandalizmu
 • Szybki montaż, choć wolniejszy w porównaniu do innych technologii niż betonowe
 • Cichsze w trakcie użytkowania w stosunku do obiektów wykonanych w technologiach innych betonowa

Podsumowanie i uwagi praktyczne

Obiekty tego typu nadają się do otwartych obiektów, poddawanych ekspozycji na czynniki atmosferyczne, jednak z uwagi na duże ograniczenia montażowo-wykonawcze są nieakceptowane przez środowiska użytkowników. Z uwagi na materiał z jakiego są wykonane (beton) prefabrykowane elementy skateingowe odznaczają się dużo większa trwałością niż wykonane w innych technologiach niż betonowe. Jednakże, z uwagi na sposób ich posadowienia zachodzi konieczność stosowania blach najazdowych, które są podatne na uszkodzenia i deformacje oraz czynniki atmosferyczne i akty wandalizmu. Z tego powodu technologia ta jest stosowana w ograniczony sposób.

6. Skateparki żelbetowe monolityczne z elementami wtopionymi w posadzkę

Wady:

 • Wyższa cena realizacji w stosunku do innych technologii
 • Wolniejsza realizacja
 • Budowa skateparku uzależniona w wysokim stopniu od warunków atmosferycznych
 • Duże ryzyko występowania rys skurczowych

Zalety:

 • Zdecydowanie bardziej wytrzymałe niż wykonane w technologiach innych betonowa
 • Odporne na akty wandalizmu
 • Cichsze w trakcie użytkowania w stosunku do obiektów wykonanych w technologiach innych betonowa
 • Tanie w utrzymaniu
 • Praktycznie nieograniczone możliwości w konstruowaniu kształtów

Zobacz przykłady naszych realizacji skateparków betonowych.

Podsumowanie i uwagi praktyczne

Obiekty tego typu najlepiej nadają się do otwartych obiektów, poddawanych ekspozycji na czynniki atmosferyczne. Obiekty i urządzenia skateingowe wykonane w technologii betonowej odznaczają się najwyższą trwałością w porównaniu z innymi technologiami. Nie wymagają stosowania blach najazdowych, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Ponieważ elementy wykonuje się z betonu, można dowolnie formować z nich kształty, co zwiększa atrakcyjność całego obiektu.

7. Skateparki żelbetowe zespolone monolityczne z elementami wtopionymi w posadzkę z użyciem prefabrykatów

Wady:

 • Wyższa cena realizacji w stosunku do innych technologii niż betonowe
 • Wolniejsza realizacja, jednak szybsza, dzięki zastosowaniu prefabrykatów
 • Budowa skateparku uzależniona w wysokim stopniu od warunków atmosferycznych

Zalety:

 • Zdecydowanie bardziej wytrzymałe niż wykonane w technologiach innych betonowa
 • Odporne na akty wandalizmu
 • Cichsze w trakcie użytkowania w stosunku do obiektów wykonanych w technologiach innych betonowa
 • Szybsze w produkcji i wykonaniu
 • Konkurencyjna cena w stosunku do innych technologii betonowych
 • Tańsze w utrzymaniu
 • Praktycznie nieograniczone możliwości w konstruowaniu kształtów
 • Możliwość wykonania większych i wyższych urządzeń, niż w innych technologiach (również betonowych) bez zwiększania kosztów
 • Najlepszy stosunek cena/jakość

Podsumowanie i uwagi praktyczne

Porównanie różnych technologii budowy skateparków kończymy obiektami, które najlepiej nadają się do otwartych rozwiązań, poddawanych ekspozycji na czynniki atmosferyczne.
Poprzez użycie elementów żelbetowych wykonanych w zakładzie prefabrykacji czas realizacji skateparku jest krótszy w porównaniu z innymi technologiami betonowymi. Elementy sprefabrykowane są trwalsze niż te same wykonane na placu budowy ze względu na stałość i pewność warunków w jakich dojrzewa beton, możliwość dobrego zawibrowania betonu i właściwej pielęgnacji. Obiekty i urządzenia skateingowe wykonane w technologii betonowej odznaczają się najwyższą trwałością w porównaniu z innymi technologiami. Nie wymagają stosowania blach najazdowych, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Ponieważ elementy wykonuje się z betonu, można dowolnie formować z nich kształty, co zwiększa atrakcyjność całego obiektu. Ponadto, najlepsza korelacja jakości i trwałości obiektu do jego ceny, oraz dodatkowe korzyści w aspekcie społecznym (najbardziej polecane przez samych użytkowników).